Wspólnie możemy
wpłynąć na rynek usług szkoleniowych
i rozwojowych!

Nasze cele i zadania

 

Naszym celem jest ochrona praw, interesów i godności sektora usług szkoleniowych i rozwojowych oraz poszczególnych branż reprezentowanych w sektorze.

Inicjatywa

Inicjatywa

Integracja

Integracja

Informacja

Informacja

Innowacje

Innowacje

Jakość

Jakość

Interesy

InteresyCele szczegółowe:

• Reprezentowanie interesów środowiska firm szkoleniowych i doradczych oraz dbałość o wizerunek sektora i branż;
• Dążenie do zapewnienia korzystnych rozwiązań prawnych dla rynku usług szkoleniowych i rozwojowych (monitorowanie legislacji, opiniowania aktów prawnych itd.);
• Inicjowanie współpracy pomiędzy branżami w sektorze usług szkoleniowych i rozwojowych;
• Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji i wiedzy istotnej dla rozwoju sektora i branż;
• Ułatwianie dostępu do innowacji dla sektora oraz dostępu do otwartych zasobów wiedzy;
• Kształtowanie warunków do współpracy B+R pomiędzy biznesem a nauką;
• Budowanie i tworzenie narzędzi ICT dla edukacji;
• Budowa i rozwój standardów etycznych i jakości dla sektora i branż poprzez stałe podnoszenie kompetencji pracowników sektora.

 

Zadania:
• Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
• Wpływanie na kształt aktów legislacyjnych poprzez aktywny udział w procesie ich tworzenia;
• Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej, ekonomicznej i innowacyjnej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;
• Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
• Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
• Organizowanie szkoleń dla Członków Związku.

Kontakt

Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan

ul. W. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków

biuro@zpuris.pl
Barbara Matyaszek-Szarek: 504 008 765
Liliana Lis-Wyczółkowska: 507 007 082

 

lewiatan szkolenia