Wspólnie możemy
wpłynąć na rynek usług szkoleniowych
i rozwojowych!

Działamy w Radzie Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Pani Barbara Matyaszek- Szarek została powołana w skład Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dzięki temu sektor edukacji pozaformalnej będzie reprezentowany w jednym z kluczowych organów powstającego systemu kwalifikacji. Rada działać będzie przy Ministerstwie Edukacji, została utworzona na mocy ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Pierwsze posiedzenie Rady planowane jest na wrzesień.

 

Kontakt

Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan

ul. W. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków

biuro@zpuris.pl
Barbara Matyaszek-Szarek: 504 008 765
Liliana Lis-Wyczółkowska: 507 007 082

 

lewiatan szkolenia