Wspólnie możemy
wpłynąć na rynek usług szkoleniowych
i rozwojowych!

Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan zaprasza do kontaktu firmy zrzeszone w Związku, które poszukują partnera do udziału w przetargach.

Kontakt tel. 12 294 04 62

 

 

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 23 listopada 2017 r.

Firmy szkoleniowe apelują o VAT bez wad

Firmy muszą pokrywać koszty VAT na usługi doradcze finansowane z funduszy europejskich. Tracą na tym i przedsiębiorcy i firmy aplikujące po środki europejskie. Niejednorodne interpretacje w zakresie VAT powodują, że przedsiębiorcy często ponoszą koszty prawie 50 % wkładu własnego przy zakupie usług. Taka sytuacja skutecznie zniechęca do korzystania ze wsparcia doradczego – zauważa Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan.

- Nie zgadzamy się ze stanowiskiem organów podatkowych, że dotacja z funduszy europejskich jest związana z każdorazowym świadczeniem usług doradczych. Apelujemy do ministra finansów o wydanie korzystnej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ogólnej interpretacji podatkowej. Taka decyzja odblokuje wydatkowanie środków na usługi doradcze i zachęci przedsiębiorców do korzystania w większym stopniu z tej formy wsparcia – powiedział Rafał Kunaszyk, wiceprezes Związku Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan.

Z tego powodu przedłużane lub przenoszone są terminy konkursów, a nawet niektórzy beneficjenci rezygnują z podpisania umów na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania. W tej sprawie odbyło się już wiele spotkań konsultacyjnych z udziałem partnerów społecznych, a problem dalej nie jest rozwiązany. Wystarczyłaby ogólna interpretacja podatkowa Ministerstwa Finansów.

Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan w tej sprawie wystosował otwarty list do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

W stanowisku Związku czytamy, m.in:

Dotacje, jakie otrzymują przedsiębiorcy w związku ze świadczonymi usługami doradczymi, przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji projektu, nie stanowiąc przy tym zapłaty za usługi, a jedynie zwrot poniesionych kosztów. Dotacja może zwiększać podstawę opodatkowania jako część obrotu przedsiębiorcy jedynie wtedy, gdy ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez podatników. W stanach faktycznych, w których wydano wspomniane wcześniej interpretacje, a także w ciągu bieżącej działalności przedsiębiorców realizujących projekty objęte dofinansowaniem, taki bezpośredni związek nie występował, gdyż dotacja nie służy sfinansowaniu dostawy konkretnych towarów bądź świadczenia konkretnych usług, a wsparciu ogółu działań służących realizacji projektu. Należy mieć na uwadze, że przewidziana w ustawie o podatku od towaru i usług możliwość opodatkowania dotacji bezpośrednio wpływających na cenę usługi stanowi wyjątek od ogólnej zasady nieopodatkowania wszelkich dotacji i jako taka powinna być interpretowana zawężająco. Przyjęta przez organy podatkowe wykładnia stanowi naszym zdaniem przekroczenie zakreślonych w sposób zawężający granice tego wyjątku. Dofinansowanie przyznawane podmiotom świadczącym usługi doradcze nie daje się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, nie stanowi też w żadnym wypadku dopłaty do ceny tych czynności czy elementu uzupełniającego tę cenę. Niejednokrotnie, same umowy o dofinansowanie wykluczają cenotwórczy charakter przyznawanych dotacji”.

Konfederacja Lewiatan

Z przyjemnością informujemy, że prowadzony przez ZPURIS dialog z Ministerstwem Edukacji w sprawie kształtu kwalifikacji w Polsce, przyniósł wymierne korzyści. Na wniosek Pani Minister Edukacji, Rada Interesariuszy przystąpiła do analizy i projektu zmian w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Z punku widzenia  środowisk firm szkoleniowych i rozwojowych jest to bardzo oczekiwane działanie i jako związek wraz z Konfederacją Lewiatan będziemy z zaangażowaniem uczestniczyć w procesie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu Funduszy Unijnych i uzyskać dofinansowanie?

Wspólnie z Konfederacją Pracodawców Lewiatan zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych szkoleniach: „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwość, sposoby pozyskiwania”. Projekt realizowany jest w całej Polsce w formie seminariów i warsztatów. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat Funduszy Europejskich oraz poznanie sposobów i źródeł dofinansowania projektów ze środków UE.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz harmonogramem szkoleń na stronie internetowej : https://www.eurodlafirm2014-2020.pl/

Pani Barbara Matyaszek- Szarek została powołana w skład Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dzięki temu sektor edukacji pozaformalnej będzie reprezentowany w jednym z kluczowych organów powstającego systemu kwalifikacji. Rada działać będzie przy Ministerstwie Edukacji, została utworzona na mocy ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Pierwsze posiedzenie Rady planowane jest na wrzesień.

 

Koleżanki i Koledzy z Firm Szkoleniowych! Jeśli zmagacie się z jakimikolwiek problemami związanymi z prowadzeniem firmy szkoleniowej lub rozwojowej, zapraszamy do kontaktu. Powołaliśmy reprezentatywną organizację, dzięki czemu jesteśmy partnerem administracji do tworzenia i modyfikowania rozwiązań prawnych. Jesteśmy po to, aby dbać o Wasze interesy. W razie jakichkolwiek problemów, służymy pomocą.

 

Kontakt

Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan

ul. W. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków

biuro@zpuris.pl
Barbara Matyaszek-Szarek: 504 008 765
Liliana Lis-Wyczółkowska: 507 007 082

 

lewiatan szkolenia