Previous Next

Heuresis Sp. z o.o.

Adres url: www.heuresis.pl
Główny obraz:

ul. W. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków
Prezes Zarządu – Barbara Matyaszek-Szarek
tel. 12 294 04 62

Działamy od 2000r. Jesteśmy grupą osób o wyjątkowym potencjale,które od lat łączą pracę zawodową z osobistymi pasjami i wciąż powiększają swój potencjał. Nasze doświadczenia wykorzystujemy prowadząc badania naukowe i nieustannie doskonaląc własne umiejętności.

Dlaczego warto rozwijać się z nami?

Mamy wyjątkową zdolność łączenia ogromnej energii działania i pasji tworzenia z pragmatycznym podejściem, ukierunkowanym na cel. Efekty realizacji naszych autorskich i licencjonowanych rozwiązań można z łatwością ocenić i zmierzyć. Wymagamy wiele zarówno od uczestników naszych szkoleń, jak i od samych siebie, doskonaląc nieustannie własny warsztat.

Naszymi klientami są zarówno światowe korporacje, jak i organizacje sektora małych
i średnich przedsiębiorstw oraz osoby indywidualne pragnące potwierdzić swoje praktyczne umiejętności.

W ciągu siedemnastu lat naszej działalności, kilkanaście tysięcy osób rozwinęło swoje kompetencje, a kilkadziesiąt firm i organizacji otrzymało wsparcie w procesach rozwojowych.

_________________________________________________________________________

Programy rozwojowe - szkolenia

Nasze szkolenia to wyjątkowe programy rozwojowe przeznaczone dla firm oraz odbiorców indywidualnych – zarówno tych aktywnych zawodowo, jak również studentów, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy.

Z myślą o indywidualnych potrzebach rozwojowych firm, pracowników oraz freelancerów, opracowaliśmy innowacyjne programy rozwoju kompetencji zawodowych, ściśle w oparciu  o standardy American CertificationInstitute®, z którym współpracujemy od wielu lat. Wszystkie programy ACI® spełniają wymagania Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF)

Wszystkie programy umożliwiają zdobycie nowych i pogłębienie posiadanych już kompetencji zawodowych na światowym poziomie oraz zdobycie Certyfikatu otwierającego drogę do międzynarodowej kariery.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w szkoleniu ludzi różnych profesji, nasz zespół opracował wyjątkowe programy rozwojowe serii Excellence In:

EXCELLENCE IN MANAGEMENT®

Program szkolenia managerskiego powstał z myślą o osobach zajmujących się zarzadzaniem i rozwojem organizacji.

Jeżeli chcą Państwo ugruntować wiedzę z zakresu zarządzania i obszarów pokrewnych, rozwinąć praktyczne umiejętności w zarządzaniu wynikami i ciągłością działań, zwiększyć własną efektywność w zakresie kierowania organizacjami to jest to szkolenie biznesowe dla Was.

Pokażcie sobie i swojemu zespołowi, że jest to możliwe, że jesteście kompetentnymi managerami i zdobądźcie uznawany na całym świecie międzynarodowy certyfikat.

EXCELLENCE IN HR MANAGEMENT ®

Szkolenie HR, które jest dedykowane dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem i rozwojem personelu w firmie. Udział w programie pozwala potwierdzić swoje kompetencje Managera HR na światowym poziomie, również przez osoby bez formalnego wykształcenia w zakresie HR.

Zawiera programy rozwojowe dostosowane do specyfiki pracy eksperta HR od poziomu specjalisty do spraw rozwoju personelu aż do poziomu dyrektora HR, czy konsultanta rozwoju personelu w organizacji

EXCELLENT BUSINESS TRAINER®

Program szkolenia trenerskiego realizowany jest dla osób pragnących zdobyć i pogłębić posiadane kompetencje w zakresie trenera, coacha, mentora i konsultanta oraz wspierania kadry menedżerskiej w efektywnym zarządzaniu rozwojem personelu.

Jeżeli potrzebują Państwo zoptymalizować procesy rozwojowe w Waszej Firmie, zwiększyć skuteczność programów szkoleniowych oraz motywację pracowników i trenerów wewnętrznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych to ten program jest dla Was.


EXCELLENCE IN NEGOCIATIONS®

Ten program powstał z myślą o osobach, które prowadzą negocjacje w biznesie, negocjacje handlowe, zakupowe czy związane z rozwojem instytucji.

Zawiera treści merytoryczne dostosowane do specyfiki pracy osób zajmujących się prowadzeniem negocjacji w ramach wykonywanych zadań zawodowych lub jako odrębny zawód.

Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje i efektywność w zakresie rozmów biznesowych i negocjacji, zwiększyć ich skuteczność lub zwiększyć zaangażowanie w rozwiązywanie sporów wewnątrz organizacji poprzez mediacje to ten program jest dla Was!

 

Każde z naszych szkoleń może przekształcić się w projekt „szyty na miarę”, począwszy od działań związanych z identyfikacją potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia cyklu szkoleń, a kończąc na ewaluacji i badaniach efektywności w okresach długoterminowych.

Możemy zbudować dowolne szkolenia uwzględniając różne elementy, takie jak badanie kompetencji, e-learning, blended learning oraz certyfikację dla managerów, HR managerów, trenerów i negocjatorów. Tworzymy także wiele innych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju osobistego oraz praktyczne warsztaty negocjacji biznesowych.

_________________________________________________________________________

Zarządzanie pracą i kompetencjami zawodowymi – PLATFORMA INFORMATYCZNA

W naszych działaniach opieramy się na innowacyjnym programie SKILLSMANAGER DEPTH® do kapitałem ludzkimi.

Dostarczamy autorskie, innowacyjne, elastyczne i wszechstronne narzędzie informatyczne do rekrutacji, oceny kompetencji, planowania szkoleń, zarządzania talentami, planowania sukcesji, budowania zaangażowania i motywacji oraz rozwoju pracowników.

Wspomagamy operacyjnie realizację wszystkich procesów związanych 
z zarządzaniem i analizowaniem wyników pracy, zapewniając ciągłą aktualizację danych.

Nasza Platforma pozwala zintegrować i analizować wszystkie istotne, z punktu widzenia wdrażanej strategii i potrzeb przedsiębiorstwa, informacje dotyczące pracowników, 
ich wydajności, poziomu oraz jakości wykonywanych zadań.  

SKILLSMANAGER DEPTH® daje możliwość dopasowania działań do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, a zbudowany system analizy uwzględnia wymagania strategii i kultury firmy. Nasze narzędzie usprawnia zarządzanie kapitałem ludzkim o każdej porze i z każdego miejsca.

_________________________________________________________________________

Doradztwo

Jesteśmy profesjonalnymi doradcami, posługujemy się sprawdzonymi modelami 
i narzędziami. Bierzemy odpowiedzialność za efekty biznesowe naszych działań doradczych.

We współpracy z klientami tworzymy zespoły projektowe, stawiamy czoła wyzwaniom współczesnych organizacji i turbulentnego otoczenia. Pomagamy osiągnąć najlepsze rezultaty w optymalnym czasie.

Zajmujemy się doradztwem strategicznym i operacyjnym w kilku obszarach:

 • tworzenie i wdrażanie strategii

 • zarządzanie przez cele, uzgadnianie i kaskadowanie celów

 • efektywność kierowania i zarządzania

 • zarządzanie zmianą

 • zarządzanie projektami

 • procesy i narzędzia HR

W naszej pracy doradczej posługujemy się najnowszymi osiągnięciami technologii informatycznej. Pozwala to nie tylko na optymalizację samego procesu konsultingowego, ale pozostawia w obszarach biznesowych naszych klientów wyraźny ślad w postaci nowych narzędzi i rozwiązań na miarę XXI wieku.

_________________________________________________________________________

Outsourcing HR

Nasze usługi w zakresie kompleksowego zarządzania personelem pozwalają na podniesienie efektywności procesów HR w zakresie administracji kadrowej i rozwoju personelu.

Poprzez autorski zestaw wskaźników monitorujemy na bieżąco efektywność zarządzania personelem. Dostarczamy naszym klientom aktualne dane na temat jakości i wartości kapitału ludzkiego w firmie.

Oferowany przez nas outsourcing, realizowany przy pomocy autorskiego narzędzia 
i metodyki SKILLSMANAGER DEPTH® obejmuje:

 • pozyskiwanie, czyli rekrutację i selekcję,

 • wdrażanie (on boarding),

 • szkolenia i rozwój,

 • ocenę kompetencji zawodowych,

 • budowanie motywacji i zaangażowania

 • system motywacji i wynagradzania, powiązany z realizacją celów strategicznych i operacyjnych, w tym działania marketingu personalnego ukierunkowanego na zatrzymanie pracowników w firmie.

 

Kontakt

Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan

ul. W. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków

biuro@zpuris.pl
Barbara Matyaszek-Szarek: 504 008 765
Liliana Lis-Wyczółkowska: 507 007 082

 

lewiatan szkolenia